Toiminta-ajatus


Tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuus harrastaa jääkiekkoa ja ringetteä koulutettujen

ja osaavien ohjaajien opastuksella hyvässä seurassa.

Pyrkiä pitämään seurassa jääkiekon edustusjoukkue, jossa pelaaminen voisi olla tavoit-

teena nuoremmille harrastajille ja joka voisi tarjota tervehenkistä jääkiekkoviihdettä

suonenjokelaiselle urheiluyleisölle. Edustusjoukkueen lisäksi seurassa toimii aikuisille

tarkoitettu jääkiekon harrastejoukkue, jonka tarkoituksena on antaa mahdollisuus jääkiekon

harrastamiseen kilpakiekon ulkopuolella.

Saada vanhemmat mukaan lastensa harrastukseen osallistumalla eri tehtävissä joukkueen

ja seuran toimintaan.


Arvot ja tavoitteet


Jääurheilun avulla kasvattaa yhdessä vanhempien ja koulun kanssa yhteistoimintakykyisiä,

toiset huomioon ottavia ja elämään positiivisesti suhtautuvia nuoria, jotka arvostavat terveitä

elämäntapoja.

Tehdä yhteistyötä jääurheilun tukijoiden kanssa niin, että toimintaan sijoitettu panos tuottaa

mahdollisimman hyvän tuloksen.

Toimia avoimesti yhteistyössä koulun, kunnan, tukijoiden, muiden urheiluseurojen ja vanhem-

pien kanssa urheilutoiminnan edistämiseksi Suonenjoella.

Juniorijoukkueissa jokainen pelaaja on joukkueelle yhtä tärkeä.

Vanhemmilla on oikeus osallistua joukkueiden toiminnan suunnitteluun ja saada palautetta

lapsensa edesottamuksista kauden aikana.

Jokainen joukkue laatii kauden alussa pelisäännöt, jotka ohjaavat lasten, vanhempien ja ohjaajien

toimintaa joukkueen yhteisten päämäärien saavuttamiseksi.

Seura sitoutuu kouluttamaan halukkaita vanhempia ja ohjaajia ja siten kehittämään ja ylläpitämään

valmennuksen hyvää tasoa.